What is love?

Jag reste till Afrika. 1994 gjorde jag mitt examensarbete i Tanzania. Jag bodde på gästhuset The Banana Tree Inn i Urambo, en stad som då hade ungefär tjugofemtusen invånare. Det var inte tillräckligt stort för en permanent domstol. Rättskipningen hanterades genom att man samlade ihop ett antal brottmål som togs om hand i en tillfällig domstol med en för tillfället ditrest domare. Mina första veckor i staden råkade sammanfalla med att en sådan tillfällig domare fanns på plats. Även denne domare bodde med sin lilla stab på The Banana Tree Inn.

1994 var också året då svensk riksdag beslutade om ny partnerskapslag vilket väckte en del internationell uppmärksamhet. När jag efter en arbetsdag satt med mina arbetskamrater i den fullsatta baren på The Banana Tree Inn och tog en öl så fick jag en fråga om den nya partnerskapslagen i Sverige. Fler och fler personer i den lilla baren lyssnade och frågade. När samtalet som min kollega startat med sin enkla fråga till mig involverade hela baren så tog den tillresta domaren till orda. Stående bad han om alla bargästers uppmärksamhet och erbjöd sig att leda detta spontant uppkomna men mycket viktiga samtal om kärlek. Han menade att alla som ville behövde få höra och bli hörda i samtalet. Förslaget gillades och mycket klokt blev sagt i detta trickiga ämne under denne domares ledning. När det viktigaste verkade vara sagt summerade domaren det hela, tackade alla närvarande för deras bidrag till ett viktigt samtal och önskade fortsatt trevlig kväll.

I den eftertänksamma tystnaden som följde lutade sig kollegan som startat allt med sin fråga mot mig och undrade om jag ville veta vad kärlek egentligen är. Självklart ville jag det, och då kom den, repliken jag aldrig glömmer.

– Love is a misunderstanding between two fools

2 thoughts on “What is love?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *