Filmerna

Jag har föreläst, panelsamtalat, inledningstalat, inspirationspeppat och modererat nästan hela mitt yrkesliv. Ett gäng av dessa finns inspelat och tillgängligt för vem som vill. Den handlar ofta om digitalisering, AI och verksamhetsutveckling. Det handlar alltid om människor.

https://www.youtube.com/watch?v=sUsSB2qltuY&list=PLk3VTAfzV2_yR6jN0gvVjlSTne5dM-CRr&index=7